Cybercrime | Identiteitsfraude

Foto: Politie

Identiteitsfraude is het opzettelijk misbruiken van identificatiemiddelen, zoals persoonsgegevens of identiteitspapieren, met de bedoeling daarmee een strafbaar feit te plegen.

Hoe wordt identiteitsfraude gepleegd:
Iemand maakt illegaal gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld door uw pincode of inloggegevens te gebruiken. De fraudeur gebruikt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om producten en diensten te krijgen op uw naam, of om een bankrekening te openen of een creditcard aan te vragen.

Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt van identiteitsfraude?
1. Verstrek NOOIT persoonlijke gegevens als bankrekeningnummer, pasnummer, pincode, betaalcode of persoonsgegevens per telefoon of e-mail, op een website via een link in een e-mail of per post.
2. Scherm uw persoonlijke pagina’s op bijvoorbeeld social media zo goed mogelijk af.
3. Deel bij handel op internet, zoals marktplaats, geen foto’s of afbeeldingen van een identiteitsbewijs, bankpas of andere foto’s van persoonsgegevens.
4. Wis alle data op uw computer voordat u deze wegdoet; vernietig of formatteer de harde schijf.
5. Gebruik de ‘Kopie ID’-app van de Rijksoverheid om een afdruk van uw legitimatiebewijs veilig te kunnen delen.

Lees meer over identiteitsfraude: https://www.politie.nl/themas/identiteitsfraude.html

 

Reacties