Groei banen en bedrijven

Foto: Veenendaal.nieuws.nl

VEENENDAAL – De Economische Monitor 2020 is een analyse van cijfers uit 2019. Uit de Economische monitor 2020 komt naar voren dat het inwonersaantal van Veenendaal, net als voorgaande jaren, is gegroeid. Op 1 januari 2019 heeft Veenendaal 65.606 inwoners. Opvallend is dat de groep 0-20 jarigen relatief kleiner is geworden en het aandeel 65-plussers relatief groter. Naast de demografische ontwikkelingen komen de economische ontwikkelingen aan bod. Wethouder Dylan Lochtenberg:”In 2019 is het aantal bedrijfsvestigingen gegroeid met 272 vestigingen tot 5679 bedrijfsvestigingen in totaal. Ik ben daar erg blij mee omdat hierdoor ook het aantal banen is gegroeid en meer mensen aan het werk zijn gegaan. Deze groei was in de periode 2018-2019 3,1%”

De grootste sector in Veenendaal is de sector Groot- en Detailhandel. Deze sector is goed voor 24,09% van de totale werkgelegenheid. De sector met de hoogste absolute stijging in het aantal banen is de sector Advisering en Onderzoek. In 2019 steeg het aantal banen in de deze sector met 212 banen. Ook de ICT-sector is een belangrijk onderdeel van de economie in Veenendaal en heeft na de sector Advisering en Onderzoek de grootste absolute stijging in het aantal banen.Ten opzichte van 2018 is het aantal banen in de ICT-sector met 5,32% gegroeid.

Veenendalers aan het werk
In 2019 heeft 71,4% van de Veenendaalse bevolking tussen de 15 en 75 jaar betaald werk en wil of kan 73,6% van de Veenendaalse bevolking werken. De bruto- en netto-arbeidsparticipatie zijn in Veenendaal hoger dan gemiddeld in Nederland. Het aantal WW-gerechtigden is tot juni 2019 gedaald. Dit is het laagste aantal sinds januari 2015. Daarnaast is het aantal bijstandspartijen tot juli 2019 gedaald tot 1038 bijstandspartijen. Tot januari 2020 is het aantal weer licht gestegen. De detailhandel is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid in het kernwinkelgebied (het kernwinkelgebied is een door de raad in 2013 vastgesteld gebied binnen het postcodegebied 3901). 70,5% van het totaal aantal banen in het kernwinkelgebied komt voort uit de Detailhandel. Naast de detailhandel is ook de horeca een belangrijke werkgever. De horecasector is goed voor 15,9% van de werkgelegenheid.

Leegstand

In veel winkelgebieden in Nederland is er leegstand, zo ook in Veenendaal. Door een combinatie van factoren, zoals de toename van online aankopen, is de leegstand in de binnenstad het afgelopen jaar gestegen. De gemeente is actief bezig om de leegstand tegen te gaan. Samen met betrokken partijen zoals het georganiseerde bedrijfsleven, pandeigenaren en ondernemers gaat de gemeente om tafel te onderzoeken welke maatregelen het beste uitgevoerd kunnen worden. Hiernaast onderzoekt de gemeente welke (financiële) ondersteuningsmogelijkheden er zijn vanuit bijvoorbeeld de provincie.

Corona
Op het moment van afronding van deze economische monitor werd Nederland overvallen door de coronacrisis. Om de verspreiding van het virus te voorkomen zijn diverse ‘lockdown-’ maatregelen getroffen. Deze maatregelen hebben een enorme economische impact. Sommige ondernemingen moeten geheel of gedeeltelijk stoppen met hun bedrijfsvoering. De economische bedrijvigheid van Veenendaal krijgt ook te maken met de effecten, maar deze effecten zijn op dit moment nog niet bekend. In de Economische Monitor 2021 worden de effecten meer zichtbaar.

Wethouder Dylan Lochtenberg: “Ondanks deze moeilijke periode zie ik dat, waar het kan, ondernemers initatieven nemen om door te gaan en hun hoofd boven water te houden. Dat is bijzonder knap.Om de ondernemers in deze moeilijke tijden te ondersteunen heeft het rijk verschillende hulpmiddelen beschikbaar gesteld. De gemeente draagt hier aan bij door uitvoering  te geven aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en de betaling van belastingen uit te stellen. Naast deze financiële ondersteuningsmaatregelingen ondersteunt de gemeente ondernemers actief door uitbreiding van het accountmanagement. Middels deze uitbreiding wil de gemeente gericht en proactief meedenken en faciliteren in ondernemersvraagstukken.Hierbij werken wij nauw samen met onder andere de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal en Stichting Winkelstad.”

Economische monitor
Sinds 2014 brengt de gemeente ieder jaar in het eerste kwartaal de Economische Monitor uit. Het doel van de Economische Monitor is een naslagwerk creëren als basis voor beleidsvorming en een betrouwbare bron van statistische informatie voor zowel de gemeente als andere partijen. De economische monitor 2020 is in april afgerond.

Reacties