Start reconstructiefase II Kerkewijk

V.l.n.r.: Erwin Ploegmakers, Niek Postma, Femy-Janine Verhagen, Engbert Stroobosscher en Wim van Beek.
Foto: Fotostudio7

VEENENDAAL – Sommige dingen gaan achter de schermen gewoon door, zo ook de voorbereidingen én het echte werk aan fase II van de reconstructie van de Kerkewijk. Maandag 11 mei zette aannemer FPH Ploegmakers de eerste schop in de grond.

De Kerkewijk wordt voorzien van een nieuw wegdek van gerecycled materiaal. Ook wordt er een extra regenwaterriool aangebracht, waarin regenwater gescheiden afgevoerd wordt van het vuilwater.Daarnaast wordt de veiligheid rondom het spoor geoptimaliseerd, door de inrichting van het kruispunt aan te passen en het spoor te voorzien van nieuwe slagbomen. ProRail zal de aanpassingen van de spoorwegovergang in september voor haar rekening nemen.

Ook de inrichting van de Kerkewijk wordt aangepakt, er komen nieuwe verkeersborden, bankjes en bushaltes. We hergebruiken verschillende materialen, want zomaar weggooien is zonde. Ter hoogte van de Middellaan/Bergweg verbeteren we de oversteek voor fietsers en voetgangers. Hier versmallen we de weg, waardoor de snelheid van autoverkeer afneemt, we plaatsen een drempelplateau en een middelgeleider waar fietsers en voetgangers even stil kunnen staan bij het oversteken. Tevens gaan we de Kerkewijk vergroenen, we leggen nieuwe groenvakken aan en de bodem waarin de nieuwe planten en bomen komen te staan wordt verbeterd, zodat de beplanting beter kan groeien.

Duurzaamheid

Voor wethouder Engbert Stroobosscher is het duurzaamheidsaspect van de reconstructie een belangrijke: “We streven in Veenendaal naar het duurzaam (her)inrichten van de openbare ruimte. Niet voor niets willen we in 2035 energieneutraal zijn. Dat is een hele opgave, maar zoals hier bij de Kerkewijk maken we een grote stap. Het gescheiden afvoeren van het regenwater bijvoorbeeld, dat levert aanwonenden én het milieu heel wat op.”

Daarnaast richt de gemeente ook dit deel van de Kerkewijk ‘groen’ in. Wethouder Stroobosscher vertelt: “We maken opnieuw veel meer ruimte voor beplanting. Daardoor ziet de straat er aantrekkelijk uit, maar het is ook goed voor insecten en vlinders en we zorgen er met meer bomen en planten voor dat we hittestress en wateroverlast voorkomen. Daarom ben ik ook zo blij met dit project, je ziet straks echt resultaat van deze duurzame investeringen.”

Directeur Erwin Ploegmakers van aannemer FPH Ploegmakers is blij dat de gemeente met zijn bedrijf in zee ging: “Deze reconstructie is een prachtig project. Als aannemer hebben wij maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo hebben wij recent trede 2 behaald van de ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen’ en zijn wij gecertificeerd met de CO² Prestatieladder trede 5, de hoogste trede. Ook waren wij enthousiast over het feit dat de gemeente Veenendaal kiest voor een wegdek van gerecycled materiaal en dat we elementen voor op straat kunnen hergebruiken.”

Fasering

De Kerkewijk wordt in fase II gereconstrueerd op het stuk tussen de Industrielaan en de Middellaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een aantal fasen en het gehele project is in de zomer van 2021 klaar. Omwonenden en belanghebbenden/winkeliers worden via de BouwApp op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Op www.veenendaal.nlplaatst de gemeente informatie over de afsluitingen en omleidingen voor de Kerkewijk.

Reacties