Vervanging brandweerkazerne en verplaatsing Wijkservice

Foto: Veenendaal.nieuws.nl

VEENENDAAL – De gemeenteraad wil de brandweerkazerne in Veenendaal vernieuwen, omdat dit gebouw uit de jaren zestig stamt en niet meer aan de huidige eisen voldoet. Bij deze actie zal tegelijk de organisatie Wijkservice verplaatst worden en kunnen er woningen op dit terrein gebouwd worden. Hierdoor zal de zogenoemde slangentoren niet behouden blijven.

Vanuit de ChristenUnie is geen twijfel over de noodzaak van vervanging voor de brandweerkazerne aangezien het gebouw niet meer aan de eisen voldoet. De naastgelegen wijkservice zal vervolgens samengevoegd worden op de locatie van IW4 zodat ook daar een nieuwe, toekomstbestendige locatie komt. Op de huidige locatie van wijkservice komt woningbouw.

“Met de voorgenomen wijzigingen zorgen we voor continuïteit van de brandweer en een veilige werkomgeving. Tevens geeft de extra woningbouw een extra impuls aan het gebied. Helaas zijn de mogelijkheden om de slangentoren te behouden beperkt. De ChristenUnie kiest er dan ook niet voor om deze te handhaven, maar doet de suggestie om deze terug te laten komen in de naamgeving van het nieuwe wooncomplex. Al met al een mooie stap op weg naar de afronding van het Pionierkwartier!”, aldus Sanny Brunekreeft, raadslid ChristenUnie.

 

“Wij vinden het voorstel voor die woningen wel erg voorzichtig. Naast de kazerne worden namelijk appartementen voorgesteld. Alleen, die mogen maximaal zes hoog. Mogelijke appartementen boven de kazerne zijn nog onvoldoende onderzocht. Kijk je naar de omgeving, dan ligt de kazerne helemaal aan de noordkant van het Pionierkwartier. In de Omgevingsvisie is aangegeven dat hier hoger gebouwd kan worden. Een appartementengebouw op deze plek kijkt uit op het Boompjesgoed, een grasveld en een parkeerterrein. Zonder problemen moet daar dus meer kunnen dan zes hoog. Door meer en hoger te bouwen kunnen we de nieuwe kazerne makkelijker betalen en krijgen we meer woningen. Die hebben we hard nodig!”, meent Leo Nooteboom van de VVD.

“Het beste voor onze brandweer(vrijwilligers), dat willen wij toch allemaal. Niemand hoopt de brandweer nodig te hebben, maar als ze nodig zijn moeten ze er snel en met goed materieel staan. Een van de voorwaarden voor een goed functionerende brandweer is de ‘thuisbasis’ oftewel de brandweerkazerne. De technische staat van de huidige kazerne is op onderdelen verslechterd. De SGP fractie is dan ook voorstander van bouw van een nieuwe kazerne.”
“Door de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, en verplaatsing van wijkservice naar het terrein van IW4, ontstaan er mogelijkheden voor woningbouw in het Pionierkwartier. Hoe deze woningbouw eruit gaat zien zal nader uitgewerkt gaan worden. Voor de SGP is belangrijk dat de nieuwe brandweerkazerne voldoet aan de eisen van de Veiligheidsregio Utrecht en dat er mogelijkheden zijn voor extra voorzieningen. Zo krijgt onze Veense brandweer weer een kazerne die up-to-date is en dat gunnen wij ze toch allemaal”, verklaart Dave Scheele, raadslid SGP.

 

“ProVeenendaal is van mening dat de huidige functionaliteit en toekomstbestendigheid van de brandweerkazerne beter in kaart moet worden gebracht, voordat een definitief krediet kan worden gegeven. “Hierbij dient te worden meegenomen dat de renovatie van het huidige gebouw niet zal voldoen aan de gestelde eisen. Het lijkt nu in de ontwerpen voor een nieuwe kazerne plus woningen niet mogelijk om de slangentoren te behouden.
ProVeenendaal wil, zoveel als mogelijk, woningen realiseren voor de verschillende doelgroepen waar het meeste vraag naar is om de krapte op de woningmarkt te verlichten. ProVeenendaal is van mening dat hoogbouw niet zal misstaan op deze locatie en mogelijkheden zal bieden voor starters en kleine huishoudens. Hiervoor zal ProVeenendaal samen met andere partijen een voorstel in gaan dienen”, zegt Bo Visser, raadslid ProVeenendaal.

“De brandweerkazerne aan de Industrielaan is aan vernieuwing toe. Moderne brandweerauto’s zijn groter dan vroeger en passen niet goed meer in het huidige gebouw. De huidige kazerne is te klein en verouderd. Het is goed dat er een plan ligt om de brandweerkazerne te vervangen, zodat onze brandweermensen kunnen werken in een goede kazerne met moderne faciliteiten.”
“Het CDA vindt het jammer dat de huidige slangentoren moeilijk in te passen is in het nieuwe ontwerp. Daarnaast hebben we enkele vragen bij het – naast de nieuwe kazerne geplande – appartementencomplex. Het CDA hecht grote waarde aan een leefbare woonomgeving met voldoende parkeerplaatsen, goede bereikbaarheid en voldoende groen. Het steeds hoger en steeds dichter op elkaar bouwen gaat ten koste van deze voorzieningen. In de raadsvergadering zullen we deze zaken nog eens onder de aandacht brengen”, aldus Mark Ruitenbeek, raadslid CDA.

“De huidige kazerne is niet meer geschikt en voldoet niet aan de hedendaagse eisen van een kazerne. De gemeentewerf, die nu achter de kazerne is gehuisvest, dient te worden verplaatst naar het terrein van IW4. Lokaal Veenendaal wil zowel de bouw van de brandweerkazerne als de verhuizing van de gemeentewerf kostendekkend realiseren. Dat is mogelijk door op de nieuwe kazerne hoger te bouwen.”
“Het college heeft teveel hoogtevrees. Jammer, want als we tot 42 meter hoogte bouwen worden de noodzakelijke kosten gedekt. Als we willen groeien en onze inwoners een woonplek willen blijven bieden, moet die hoogtevrees verdwijnen. Lokaal Veenendaal komt, in samenwerking met andere fracties, met een voorstel om meer de hoogte in te bouwen. Het behoud van de huidige slangentoren is dermate kostbaar en maakt de bouw van meer appartementen lastig. De toren keert wat ons betreft dus niet meer terug in het nieuwe plan”, licht Jaap Pottjewijd toe, raadslid Lokaal Veenendaal.

“Bij de bouw van een nieuwe brandweerkazerne moet de oude slangentoren behouden blijven. Veel inwoners van Veenendaal hebben hier de afgelopen weken toe opgeroepen. Ook de Historische Vereniging Oud Veenendaal geeft in een brief aan dat de brandweerkazerne, en zeker de slangentoren, van grote cultuurhistorische waarde is.”

“Er zijn goede argumenten om voor nieuwbouw te kiezen, als het gaat over de toekomst van de brandweerkazerne. Het voldoet beter aan de eisen die gesteld worden, is duurzamer, en zorgt ervoor dat er woningen bijgebouwd kunnen worden. Maar ook bij nieuwbouw is het belangrijk dat er aandacht is voor de cultuurhistorische waarde. Dit kan door de iconische slangentoren, die voor Veenendalers zo bekend is, te laten staan. Een mooie blijvende herinnering aan de oude brandweerkazerne. De slangentoren mag niet gesloopt worden!”, aldus Tijs van der Weele, fractievoorzitter GroenLinks.

Reacties

Cookieinstellingen