ChatbotBo beantwoordt vragen via website

Foto: Veenendaal.nieuws.nl

VEENENDAAL – De dienstverlening van de gemeente aan inwoners is uitgebreid met een chatbot. Deze chatbot zorgt voor eenvoudiger, beter en sneller contact met de gemeente. Vanaf nu beantwoordt chatbotBo vragen van bezoekers op de website over alle burgerzaken. Gemeentes experimenteren sinds een jaar met chatbots. De gemeente Veenendaal heeft nu op het gebied van burgerzaken de meest volledige chatbot.

Wethouder Marco Verloop is trots op het eindresultaat: ‘Omdat chatbot Bo vragen beantwoordt ook als het gemeentehuis is gesloten, kunnen we nog meer inwoners op een prettige en snelle manier verder helpen met het antwoord op hun vragen. De vragen die de chatbot niet kan beantwoorden, kunnen inwoners uiteraard blijven stellen via de telefoon en ons contactformulier. Er komt een contactmogelijkheid bij en dat draagt bij aan betere dienstverlening. Ook past deze in de ambitie Veenendaal ICT-stad.’

Betere en snellere service

Uit onderzoeken blijkt dat de meerderheid van de bevolking de voorkeur geeft aan het digitale kanaal voor het zoeken van informatie en het aanvragen van (eenvoudige) producten. We kiezen dus voor het principe ‘digital first’, omdat het 24 uur per dag bereikbaar is. Inwoners verwachten van overheden en andere dienstverlenende instanties bovendien steeds meer digitale mogelijkheden voor klantcontact. Met een digitale chatbot op de website komt er een extra mogelijkheid bij voor klantcontact en dragen we bij aan meer zelfregie en betere en snellere dienstverlening voor onze inwoners.

Wat is een chatbot?

Een chatbot of kortweg bot is een geautomatiseerde gesprekspartner. Het is een samenvoeging van het woord ‘chat’ en ‘robot’.Communiceren met Bo doet u met tekstberichten.

Toekomstige ontwikkeling

Nu chatbot Bo is geïntroduceerd, staat de gemeente niet stil. De chatbot kan nu antwoord geven op alle vragen over dienstverlening rondom burgerzaken, zoals paspoort verlengen, verhuizing doorgeven, trouwen in Veenendaal, geboorteaangifte en uittreksel aanvragen.In de komende periode zullen stapsgewijs andere dienstverlenende taken worden ingevoerd, bijvoorbeeld rondom uitkeringen, Wmo en beheer en onderhoud van de buitenruimte.

Reacties

Cookieinstellingen