‘Dertig procent sociale woningbouw te laag’

Foto:
VEENENDAAL – De woningcrisis is ook in Veenendaal nog altijd aanwezig. Voor starters is het enorm lastig om een woning in Veenendaal te bemachtigen. De SP in Veenendaal pleit daarom voor het schrappen van de maximale norm van dertig procent bouw van sociale huurwoningen. “Laten we vooral bouwen, bouwen, bouwen voor starter en student, zodat zij niet massaal uit Veenendaal verjaagd worden”, zegt Sietse van der Bij, schaduw-raadslid van de SP.

“De omgevingsvisie geeft aan dat er voldoende passende woningbouw moet zijn voor onze starters. Toch wordt er alwéér voor gekozen om bij nieuwbouw maximaal 30% sociale woningbouw toe te staan. Dit percentage is nog lager dan het huidige percentage sociale woningbouw in Veenendaal. Het bestaande probleem wordt hierdoor opnieuw onvoldoende opgelost. De SP zal daarom voorstellen om deze 30%-norm te schrappen.”

Reacties