Onderzoek naar energie, jeugdhuisvesting en Sportservice

Huisvesting voor jongeren.
Foto:

VEENENDAAL – De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft het Onderzoeksplan 2020 gepubliceerd. De rekenkamercommissie wil in 2020 vier nieuwe onderzoeken doen, gericht op de thema’s energieambities, jongerenhuisvesting, jeugdhulp en de subsidierelatie tussen de gemeente Veenendaal en Stichting Sportservice Veenendaal.

De gemeente Veenendaal wil in 2025 energieneutraal zijn. Daarnaast hebben de gemeenten binnen Regio Foodvalley de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te vormen. Om deze ambities te halen moeten over vele jaren vele activiteiten uitgevoerd worden. De rekenkamercommissie gaat onderzoek doen naar de energieambities zelf en de bijbehorende projectaanpak. Voor het onderwerp jongerenhuisvesting gaat de rekenkamercommissie onderzoek doen naar het beleid. Is er beleid voor jongerenhuisvesting en hoe werkt dit in de praktijk. Het derde onderzoeksonderwerp voor 2020 heeft betrekking op de jeugdhulp. Het doel hiervan is om te kijken of het beleid voor jeugdhulp concreet genoeg is en voldoende richting biedt. Als laatste is de rekenkamercommissie voornemens om in 2020 een onderzoek op te starten naar de subsidierelatie met Stichting Sportservice Veenendaal. Het voornaamste doel hiervan is om duidelijkheid te krijgen over de formele verhoudingen en de invloed van de gemeente en de raad.

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild. Door middel van haar onderzoeken wil de rekenkamercommissie een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeente Veenendaal.Meer informatie over de rekenkamercommissie en de lopende en gepubliceerde onderzoeken is te vinden op veenendaal.nl/rekenkamercommissie.

Reacties