Aantal woninginbraken in 2019 drastisch gedaald

Foto: Politie Veenendaal

VEENENDAAL – Het ‘Veiligheidsbeeld Midden Nederland van bureau Regionale Veiligheidsstrategie laat in 2019 een daling zien van 4% over het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Veenendaal ten opzichte van 2018. Dit is beter dan de gemiddelde ontwikkeling over de gehele linie in Midden Nederland. De afname in Veenendaal is vooral terug te zien bij het aantal woninginbraken met -40%. Het aantal woninginbraken ligt op 145 en dat is sinds 2006 niet meer voorgekomen. In deze lijn zijn ook het aantal autokraken (-52%) en brom-, snor- en fietsendiefstallen (-42%) meer dan gemiddeld gedaald.

In alle vijf gemeenten op de Heuvelrug (Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Veenendaal) heeft het thema woninginbraken (High Impact Crime) lokaal prioriteit. In vier van de vijf gemeenten op de Heuvelrug is sprake van een daling van de woninginbraken. In absolute zin is het aantal woninginbraken in de vijf gemeenten zelfs met 158 woninginbraken omlaag gegaan in vergelijking tot het niveau in 2018.

Burgemeester Kats: “De gerichteaanpak op woninginbraken leidt tot steeds betere resultaten. De aandacht op een heftige gebeurtenis als een woninginbraak verdient nog steeds onze volle aandacht. Het aantal woninginbraken is met 40% afgenomen t.o.v. 2018. In 2018 hadden we ook al te maken met een daling. We zitten op een niveau dat we sinds 2006 niet meer in Veenendaal hebben meegemaakt en dat is toch het benoemen waard.De gemeente, politie, Patrimonium, Schipper Security en Bluestar zetten de maatregelen die al worden uitgevoerd in 2020 voort om te zorgen voor een verdere daling. Een inbreker, crimineel, stopt niet bij de gemeentegrens. Mooi om te zien dat door de samenwerking op dit themaeen goed resultaat in het gehele Heuvelruggebied is terug te zien.”

Daarnaast is het wel nodig dat iedereen aangifte/ melding doet van criminaliteit. Er is nog altijd sprake van een grote verborgen criminaliteit (ook wel darknumber) op diverse delicten zoals fietsdiefstal of andere vormen van veelvoorkomende criminaliteit en digitale criminaliteit. Burgemeester Kats: “Ik roep onze inwoners en ondernemers op om altijd aangifte of melding te doen. Pas dan hebben we een echt realistische beeld van de criminaliteit in onze gemeente.”

Een verklaring van de daling van de huidige criminaliteitscijfers, ook landelijk, doet vermoeden dat er nieuwe vormen van criminaliteit aan het ontstaan zijn. We investeren om hier meer zicht op te krijgen. Je ziet bijvoorbeeld nu ook dat landelijk gezien de cijfers stijgen op vormen van digitale criminaliteit zoals online oplichting en handel. In de cijfers gericht op Veenendaal is daarin ook een kleine stijging te zien.

Gezamenlijke aanpak gemeenten

Burgemeester Gert-Jan Kats: “We zijn nu ruim een jaar onderweg met de uitvoering van het veiligheidsplan van de vijf Heuvelrug-gemeenten. De gezamenlijke prioritering op het gebied van (zicht op) ondermijning heeft daar ook een prominente plek in gekregen. Het aantal integrale controles is toegenomen en er wordt hard gewerkt aan het zichtbaar maken en aanpakken van, al dan niet georganiseerde, criminele activiteiten die onze (lokale) samenleving raken.”

Veelvoorkomende criminaliteit

Ook bij de autokraken zien we een ruime daling van 52%. In absolute zien betekent dit dat het aantal autokraken met bijna 100 kraken in Veenendaal is afgenomen tot in totaal 88. Brom-, snor- en fietsdiefstal is in lijn met de autokraken ook fors gedaaldmet 42%. Dit betekent een daling van 433 naar 253. Met uitzondering van de vernielingen zijn de aantallen bij ’veelvoorkomende criminaliteit’ gedaald of gelijk gebleven.

Jongerenoverlast

Het aantal meldingen over jeugdoverlast is dit jaar wederom gedaald; nu voor het vierde jaar op rij. Politie en toezichthouders blijven stimuleren dat bewoners dit melden en ontvangen graag informatie waar en wanneer bewoners te maken hebben met overlast. Dit helpt de politie en toezichthouders om gerichter toezicht te houden en te handhaven.

Whatsapp en Burgernet

In Veenendaal zijn er nu al 150 WhatsApp groepen actief. Deze groepen zijn in het leven geroepen om alert te zijn op verdachte situaties in de buurt en deze te melden bij de politie via 1-1-2. Ook de Burgernetapp is een hulpmiddel in de opsporing. Met de Burgernetapp werken inwoners, politie en gemeente samen aan het oplossen van een misdrijf of het opsporen van een vermist persoon. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat iemand wordt opgespoord.

Signalen van criminaliteit

Ziet u signalen van criminaliteit? Dan kunt u terecht bij de politie. In situaties waarin onmiddellijke inzet van de politie erger kan voorkomen, belt u 1-1-2. Wilt u de politie niet bellen en anoniem een melding doen, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of meldt het op www.meldmisdaadanoniem.nl. Ukunt signalen over uw wijk ook rechtstreeks bij de gemeente melden via [email protected]. Doe ook altijd aangifte als u iets bent overkomen dat strafbaar is zodat het opgepakt kan worden en we er zicht op hebben.

 

Reacties