Vijftien miljoen euro voor nieuwbouw Lyceum

Foto: Veenendaal.nieuws.nl

VEENENDAAL – De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om € 15.212.422,- beschikbaar te stellen voor de verbouw van het Christelijk Lyceum Veenendaal. Met dit besluit wordt gevolg gegeven aan afspraken die eerder zijn vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan 2015-2020 (IHP), waarin voor 2020 de vervangende nieuwbouw van het CLV was opgenomen. Gemeenten hebben een wettelijke verplichting om te zorgen voor adequate huisvesting, waarbij soberheid en doelmatigheid het uitgangspunt is.

De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, DENK en SP dienden een amendement in om het CLV volledig energieneutraal te bouwen in plaats van bijna energieneutraal (zoals in het voorstel stond). Dit amendement werd met 6 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: D66, DENK, SP, GroenLinks en PvdA. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA en Lokaal Veenendaal.

Reacties